Panthéon - 4*

Panthéon med den store kuppel er en af de mest markante bygninger på den sydlige bred. I 1744 blev Kong Ludvig d. 15. alvorlig syg. Hvis han blev rask, ville han bygge en kirke på det højeste sted på den sydlige bred til ære for Paris' skytshelgen Sainte Geneviève. Den skulle erstatte den forfaldne Sainte Geneviève kirke.

Panthéon med dens kuppel er en markant bygning i Paris' horisont.

Arkitekten Jacques-Germain Soufflot stod for byggeriet, som begyndte i 1758. Først 10 år senere kom der for alvor gang i det. Efter Soufflot døde i 1780 overtog en af hans elever arbejdet, som blev afsluttet 9 år senere. Under Revolutionen i 1789 blev det bestemt, at kirken skulle bruges til et mausoleum for "store" franskmænd. Vinduerne blev muret til og alle religiøse dekorationer blev fjernet.

Filosofferne Voltaire og Rosseau blev begravet her. I løbet af 1800-tallet skiftede Panthéon flere gange mellem at være en kirke og et mausoleum. I 1885 blev det endeligt bestemt, at det skulle være et mausoleum. Dengang fik Victor Hugo en statsbegravelse her. I 1964 blev asken af Jean Moulin, som var fransk helt og modstandsmand under 2. verdenskrig, overført hertil. General de Gaulle deltog i ceremonien. Han blev senere fransk præsident.

Panthéon har form som et græsk kors. Her ses bygningen fra siden/bagfra.

Panthéon er holdt i nyklassicistisk stil, som var på mode i den periode. Her så man det gamle Grækenland og Roms bygninger som forbilleder. Den har fire gange, som har form efter et græsk kors. Disse gange mødes i et centrum, hvor den store kuppel ses. Den er inspireret af Saint Pauls Katedral i London. Kuplen er forstærket af et jernskelet og 425 trappetrin fører op til det øverste niveau i den. Herfra er der en flot udsigt over Paris.

Bygningen er 110 meter lang, 84 bred og 83 meter høj. Indvendigt ses der mange korinthiske søjler, og indgangen har en monumental søjlegang.

På væggene hænger der malerier, som er fra 1877 og fremefter. Det mest berømte af dem skildrer scener fra Sainte Geneviève's liv. I krypten, som går under hele Panthéon's længde, er der gravmæler for flere kendte personer. Der drejer sig f.eks. om Voltaire, Rousseau, Victor Hugo og Èmile Zola.

Panthéon er også en meget flot bygning indvendigt.

I 1855 blev der udført et forsøg af en fysiker, hvor han ved hjælp af et pendul påviste jordens rotation. Indvendigt er der ikke så meget lys p.g.a. de tilmurede vinduer. Man kan også komme ned og se krypten.

Adresse: Place du Panthéon (Latiner kvarteret) - Kort 4 (Punkt 91)