Det Romerske Paris

Den romerske besættelse af Frankrig (dengang Gallien) og Paris (dengang Lutetia) varede i næsten 600 år indtil 486 e.Kr. I den tid var Lutetia helt præget af romerne, som blev bygget i romersk stil. Det er ret begrænset, hvad der er tilbage af Romertiden's Paris i dag. I Rom ses mange bygninger fra den tid, men i Paris er der nogle få udgravninger, som har afdækket bygninger fra den tid. Flere af de større bygninger fra dengang er aldrig blevet fundet.

Ruinerne af Arénes de Lutéce er en af de få steder, som stammer fra det romerske Paris.

Romerne byggede Lutetia på Ile de la Cité og på den sydlige bred. Gaderne blev bygget efter et gittermønster, og nogle af de mere betydningsfulde gader fra dengang ligger stadig i Paris. De har fået andre navne og udseende, så det eneste der er det samme som dengang, er placeringen af gaderne.Det gælder f.eks. for den dengang centrale nord-syd akse i Romertiden, der i dag er Rue Saint-jacques i Latiner kvarteret. Den fortsætter over på Ile de la Cité. En tværgående akse fra Romertiden er i dag, der hvor Rue Soufflot går. Den ligger også i Latiner kvarteret.

Arénes de Lutéce er ruinerne af en arena, som bl.a. brugtes til gladiatorkampe. I mange hundreder år vidste man fra gamle dokumenter, at den havde eksisteret, men man kendte ikke den nøjagtige beliggenhed. I midten af 1800-tallet under Paris' store byfornyelse, var man ved at anlægge Rue Monge, da man fandt arenaen. Den er i dag udgravet, men er knap så velbevaret. Men man kan alligevel få et indtryk af, hvordan den har set ud dengang.

De gamle romerske bade ved Hôtel Cluny hedder Thermes de Cluny.

Forum lå også i det nuværende Latiner kvarter og var centrum for politik, religion og handel. Forum lå i enhver romersk by, og i Paris blev forum opført som en firkantet bygning med en længde på ca. 200 meter. Der var en gård i midten med et tempel. Gården var omkranset af søjlegange med boder. Der er ikke fundet spor af Forum, selvom man nogenlunde ved, hvor den lå.

Et kejserligt guvernørpalads tror man lå der, hvor Palais de Justice ligger i dag på Ile de la Cité. Der er heller ikke fundet spor af dette, ligesom der heller ikke er fundet spor efter et større teater ved Boulevard Saint-Michel.

Men derimod har man udgravet de romerske bade, som senere kom til at ligge i forbindelse med Hôtel Cluny. Palæet huser et museum over Middelalderen, men man kan altså også se ruinerne af de romerske bade i forbindelse med et besøg på museet. Ruinerne kan også ses fra Boulevard Saint-Michel igennem et gitter. De romerske bade bestod af tre bade, det varme, det tempererede og det kolde bad. Det ene af dem er meget velholdt. Ruinerne udgør ca. 1/3 af den oprindelige størrelse. Det blev opført i begyndelsen af 200-tallet og ødelagt af barbarer i slutningen af 200-tallet.

I de romerske bade kan se skulpturer fra det romerske Paris.

På Ile de la Cité kan man se et Museum, Crypte Archéologique, med udgravninger af bl.a. romerske huse og volde. Det ligger under jorden på den store plads foran Notre Dame. Under udgravninger i 1960'erne til en ny P-kælder, fandt man disse ruiner fra bl.a. 200-tallet.