Sainte Chapelle - 5*

På øen Ile de la Cité i en gård ved siden af Palais Justice ligger kirken Sainte Chapelle. Den er et mesterværk indenfor gotisk arkitektur og glasmalerier, og er en seværdighed i samme klasse som Notre Dame. Kirken blev oprindeligt bygget i en gård, som lå i forbindelse med kongepaladset Palais de la Cité.

Sainte Chapelle ligger i forbindelse med det store Justitspalæet.

Sainte Chapelle blev opført af Ludvig d. 9. (Ludvig "den hellige") for at opbevare de relikvier, han havde erhvervet. Kejseren af Konstantinopel (Østromersk kejser) lånte penge af venetianerne, imod han overdrog den tornekrone, Jesus skulle have båret, da han blev korsfæstet. Da Kejseren ikke kunne betale sin gæld tilbage, henvendte han sig til den franske konge Ludvig d. 9. Han betalte lånet og erhvervede sig dermed tornekronen i 1239.

Ludvig d. 9. erhvervede også andre relikvier, bl.a. en splint af Jesus kors i 1241. Disse relikvier sammen med oprettelsen af relikvieskrin kostede mere, end det kom til at koste at opføre kirken.

Sainte Chapelle blev indviet i 1248 efter knap tre års byggearbejde. Dette var temmelig hurtigt, hvor f.eks. arbejdet med opførelsen af Notre Dame varede næsten 200 år. Man plejer normalt at sige, at arkitekten bag Sainte Chapelle var den kendte arkitekt Pierre of Montreuil. Men man mener også, at der var andre arkitekter med til opførelsen.

Sainte Chapelle og det store Justist-palæ. Billedet er fra 1890'erne.

Under revolutionen blev relikvieskrinet ødelagt, men det lykkedes at redde nogle af relikvierne. De er i dag i Notre Dame. Kirken blev i det hele taget ret beskadiget under Revolutionen. I flere år efter Revolutionen blev den brugt til papirarkiv af domstolen, men i midten af 1800-tallet gennemgik den en vellykket restaurering.

Den højgotiske kirke er høj og smal, og det slanke spir hæver sig 75 m. over jorden. Kirkens tag er tre gange blevet ødelagt af brande, men genopbygget igen. Det nuværende tag er fra midten af 1800-tallet, og det samme er spiret. Spiret er magen til det oprindelige.

Indvendigt består kirken af to kapeller, nemlig et nedre og et øvre. Det øvre kapel blev brugt af kongen og hans hof, mens det nedre blev brugt af hans tjenestefolk. For at komme ind i kirken, er der adgang gennem det nedre kapel

Det øvre kapel er meget flot med de mange glasmalerier.

Det nedre kapel er ikke så lyst som det øvre kapel, og kan minde om en krypt. Her ses forgyldte søjler, som holder hvælvingen oppe. Hvælvingen er holdt i blåt med forgyldninger. I gulvet ses flere gravstene. En snæver spiraltrappe fører op til det øvre kapel.

Det øvre kapel er meget imponerende med sine flotte farverige glasmalerier, som er de ældste i Paris. To tredjedele af dem er originale. Hovedtemaet i glasmalerierne er Kristi lidelseshistorie.

Sainte Chapelle er berømt for disse meget flotte høje vinduer med glasmalerier. Slanke søjler holder hvælvingen oppe, hvilket gør at der mere plads til vinduerne. Selvom søjlerne er slanke, kan de alligevel holde taget oppe. På f.eks. Notre Dame ses der udvendige fritstående støttepiller til at afstive muren, så den bedre kan holde loftet. Det er der ikke på Sainte Chapelle.

I det nedre kapel er hvælvingerne holdt i blåt med forgyldninger.

Det meste af væggene er dækket med glasmalerierne. Farverne på søjlerne og i hvælvingen er i holdt i blåt og forgyldninger ligesom det nedre kapel. På hvert søjleskaft ses en figur af en apostel, som holder en af kirkens 12 indvielseskors. 6 af dem er originale. Desuden ses et rosevindue over indgangen.

Adresse: Boulevard du Palais nr. 4 (île de la Cité & île St-Louis) - Kort 4 (punkt 41)