Moderne tid

Paris blev befriet i 1944 og selvom Hitler havde givet ordre til at ødelægge byens monumenter, blev ordren ikke fulgt af den lokale kommandant. Paris havde under krigen ikke ret mange militære mål såsom sværindustri, så den blev sparet for luftbombardamenter og undgik dermed større ødelæggelser. General de Gaulle ledede den franske modstandsbevægelse under krigen og var leder af overgangsregeringen fra 1944-1946. Han blev senere en af de førende skikkelser indenfor politik i efterkrigstiden.

Charles de Gaulle var en vigtig militær person under 2. verdenskrig og blev senere præsident i Frankrig.

Den 4. republik blev dannet i 1946 efter vedtagelsen af en ny forfatning. I årerne efter krigen var der varemangel, inflation, strejker og skiftende regeringer. Frankrig tilsluttede sig forskellige samarbejdsorganisationer som NATO og Europarådet i 1949, Kul- og Stålunionen i 1952 (forløber for EF og EU), EF i 1958 og OECD i 1960.

Efter 2. verdenskrig havde Frankrig stadig en del kolonier rundt omkring i verdenen. Nogle fik deres frihed ad den fredelige vej, mens i andre lande brød væbnet oprør ud mod den franske militære besættelsesmagt. Det drejede sig specielt om Algeriet og Indokina (Vietnam, Laos og Cambodja).

I 1954 led Frankrig endeligt nederlag i Indokina og måtte trække sig ud af området. Algeriet opnåede fuld selvstændighed i 1962 efter flere års blodig krig med Frankrig, hvor der blev begået krigsforbrydelser på begge sider. Efter det franske nederlag flyttede over en million europæer (mest franskmænd) væk fra Algeriet og bosatte sig primært i Frankrig.

I 1958 blev den 5. republik oprettet efter General de Gaulle både dannede regering og blev valgt til præsident senere samme år. Det skete efter stærk pres fra militæret, som havde håbet på at de Gaulle ville støtte deres besættelse af Algeriet og sende mere militært til landet. Det skete til at begynde med, men de Gaulle kunne se, at retningen gik mod selvstædighed for de mange kolonier i verdenen. Evian-aftalen i 1962 gav Algeriet sin selvstædighed.

Rent industrielt ændrede Frankrig sig efter krigen, som det også var tilfældet for mange andre vesteuropæiske lande. Antallet af landmænd faldt drastisk, mens industrien blev det økonomiske lokomotiv. Denne sektor blev dog i 1970'erne overhalet af servicesektoren.

Mange gamle fabrikker og fabriksområder i Paris lukkede. F.eks. flyttede Citröens fabrikker ud af byen. I dag er der en park på stedet. I 1990'erne var det højteknologiske virksomheder, som gav kraftig vækst. Samlet set oplevede Frankrig og Paris dog økonomisk fremgang efter 2. verdenskrig. De værste afbrydelser af fremgangen var efter de to oliekriser i 1970'erne.

I efterkrigsårene flyttede fabrikkerne væk fra Paris' midtby, her den tidligere Renault-fabrik.

I 1950'erne startede et ambitiøs projekt i den vestlige udkant af Paris. Det gamle arbejder-kvarter, La Défense, blev gennem tiden lavet om til et moderne kvarter med højhuse i glas og stål. I dag er det Europa's største forretningskvarter, som også rummer nogen beboelse.

I maj 1968 kom det i Paris til voldsomme uroligheder under 68-oprøret. Det startede med demonstrationer mod Vietnamkrigen, som Frankrig også tidligere havde deltaget i, men det blev også en protest mod den siddende regering og Præsident Charles de Gaulle. Uroen brød ud i Latiner kvarteret, hvor de studerende protesterede. Det kom til sammenstød mellem politi og militær på den ene side, og studenterne på den anden side. Uroen fortsatte flere uger, hvor bl.a. Sorbonne blev besat af de studerende, men oprøret ebbede ud nogle uger senere.

I 1969 åbnede den første RER-togforbindelse til forstæderne, hvilket gjorde det betydeligt nemmere for folk at komme ud til forstæderne fra midtbyen. Hurtigflyet Concorden blev sat i drift i 1970'erne og hurtigtoget TGV kom også på banen.

Hurtigtogene TGV til og fra Paris er blevet en væsentlig del af Frankrigs infrastruktur.

I 1977 blev Jaques Chirac valgt til Paris' første borgmester siden 1871. Dengang blev borgmesteren dog udpeget og ikke direkte folkevalgt. Han blev senere Frankrigs præsident. I 1998 vandt Frankrig VM i fodbold på det nybyggede Stade de France lidt nord for Paris. Og i 2003 oplevede Paris og Frankrig en usædvanlig varm sommer med mange dødsfald til følge. I 2007 blev højrefløjspolitikeren Nicolai Sarkozy valgt til fransk præsident. I 2012 blev socialisten François Hollande valgt til præsident.