Les Invalides parkerne - 1*

Les Invalides består af to grønne områder. Det ene hedder Invalides Esplanaden og ligger mellem Les Invalides komplekset og Seinen nordpå. Det andet omkranser Les Invalides og har mere udseende af en park.

Invalides Esplanaden med Les Invalides og Dôme-kirken i baggrunden.

l'Esplanade des Invalides

ligger mellem Hotel des Invalides (og dens omkransende park) og Seinen. Esplanaden er anlagt mellem 1704 og 1720. Før i tiden har området fungeret som P-plads, men det er i nyere tid lavet om til et stort grønt område omkranset af lindetræer. Området måler 500 x 250 meter.

Fra Esplanaden er der en god udsigt til kajerne og Grand Palais på den anden side af Seinen. Den karakteristiske bro for enden af esplanaden er Alexandra III-broen. Hvis man står her og kigger mod syd, ses en flot udsigt med Invalides-esplanaden, Les Invalides komplekset og den flotte Dôme-kirke i baggrunden.

Invalides parken

Les Invalides komplekset med Dôme-kirken er næsten omkranset af en park, som er størst nord og syd for komplekset. Parken er anlagt omkring 1700.

Den nordlige del, som ligger foran hovedindgangen til Les Invalides, består først af en bred tørlagt voldgrav med en murstensvæg. Bag denne står flere bronzekanoner på række, som stammer fra 1600- og 1700-tallet. Videre hen mod hovedindgangen er der en stor græsplæne med flere stier, som er omkranset af kunstnerisk klippede buske.

Hele det grønne område omkring Les Invalides og Dôme-kirken kan her ses.

I den sydlige del ved Dôme-kirken ses bl.a. et stort vandbassin med et springvand. Her er også anlagt symmetriske blomsterbede med blomster i mange forskellige farver. Denne strenge havestil er typisk kendetegnet for den franske havestil i 1600- og 1700-tallet.

Adresse: Nord: l'Esplanade des Invalides - Syd: Place Vauban (Les Invalides & Eiffeltårns-kvarteret) - Kort 2 (Punkt 12)