Place Maubert - 1*

Place Maubert ligger på Boulevard Saint-Germain-des-Prés i Latiner kvarteret, hvor denne gade mødes med flere andre gader. Siden den tidlige Middelalder har denne plads været forbundet med læreanstalter. I starten af 1200-tallet blev et Græsk Kollegie oprettet til personer, som ville studere græsk.

På Place Maubert kan man nogle gange se et gademarked.

Mange af forelæsningerne i Middelalderen blev holdt udendørs på denne plads. De studerende stod op og hørte på læreren, som stod på en forhøjning. Denne plads var blevet et centrum for de studerende. Lærer og studerende flyttede senere andre steder hen, og pladsen blev siden hen brugt til henrettelser og tortur. I dag ligger her et ret stort gademarked med mange forskellige madvarer. Der ses også flere restauranter på pladsen.

Beliggenhed: Latiner kvarteret - Kort 4 (Punkt 112)