La Sorbonne (bygning) - 3*

Sorbonne er faktisk ikke navnet på et universitet i Paris. Forklaringen er denne. Som en af de første universiteter i Europa blev "Paris' Universitet" oprettet omkring 1150. I 1253 oprettede Kong Ludvig d. 9. en teologisk afdeling (fakultet) på Paris' Universitet, efter at hans skriftefader Robert de Sorbon havde opfordret til dette. Men det hed stadigvæk Paris' Universitet og ikke Sorbonne universitetet.

Sorbonne bygningens hovedindgang i Latinerkvarteret.

I de efterfølgende århundrede var det centrum for teologiske studier, hvor der kunne være flere tusinder studerende på dette fakultet. De studerende kom fra hele Europa. I 1470 fik Paris' Universitet den første trykkemaskine i Frankrig. I 1500-tallet åbnede College de France ved siden af universitetet, som var en konkurrent med en mere fri form undervisning.

I Middelalderen udtalte Paris' Universitet sig ofte om samfundet og politik, f.eks. i 1500-tallet under religionskrigene mellem protestanter og katolikker, hvor de var imod protestantismen. Under 100-årskrigen holdt de med englænderne og senere anerkendte Henrik d. 5. af England som fransk konge.

Det hed Paris' Universitet frem til 1793. Da skiftede det navn til Frankrigs' Universitet. Fra 1896 hed det igen Paris' Universitet indtil 1970. Da blev det splittet op i 13 selvstændige universiteter i Paris. De fire første hedder:

Paris I - Panthéon-Sorbonne Universitet

Paris II - Pantheon-Assas Universitet

Paris III - Sorbonne Nouvelle Universitet

Paris IV - Paris-Sorbonne Universitet

Og disse 4 universiteter (ud af 13) holder primært til i den store gamle Sorbonne bygning ved Place de la Sorbonne i Latinerkvarteret. Tre ud af de 13 universiteter har ordet Sorbonne i sit navn.

Sorbonne bygningen er indvendigt meget flot.

Men når ordet Sorbonne nævnes, så er det den gamle store Sorbonne bygning, der normalt hentydes til.

Selve Sorbonne-bygningen er et utrolig stort bygningskompleks, hvor hovedindgangen ligger ud til Place de la Sorbonne, som igen ligger ud til Boulevard St-Michel. Sorbonne har en kirke med en stor kuppel, som netop vender ud mod Place de la Sorbonne, mens den anden side vender ud mod Sorbonnes hovedgård. Kvarteret omkring Sorbonne kaldes for latiner kvarteret, da studiesproget for mange år siden var latin.

Sorbonne komplekset har mange rum til undervisningsformål. Der kan bl.a. nævnes mere end 20 forelæsningssale, lidt færre eksamenshaller foruden 37 lærerværelser. Der er også 240 laboratorier, biblioteker og meget mere. På bagsiden af Sorbonne ved Rue St-Jacques ses et højt tårn, som bruges til astronomi formål. Der ses flere statuer, som f.eks. af kemikeren Pasteur og forfatteren Victor Hugo.

Paris I - Panthéon-Sorbonne er et af de mest prestigefyldte universiteter i Frankrig og har omkring 40.000 studerende. Der undervises bl.a. i Jura, Økonomi og historie. Frankrig har knap 100 offentlige universiteter.

Her ses en mindre del af bagsiden af Sorbonne bygningen. Tårnet til astronomiformål.

Kardinal Richelieu, førsteminister under Ludvig d. 13, stod i spidsen for Paris' Universitet fra 1622. I perioden 1624 til 1642 blev bygningen og kirken restaureret. Richelieu's gravmæle ligger under kuppelen.

Historiske begivenheder:
I 1968 startede studenteroprøret, hvor Paris' Universitet blev et midtpunkt. Over hele verdenen gjorde mange studerende oprør i slutningen af 1960'erne, og i Frankrig medførte det en national krise. Der var ofte sammenstød mellem studerende og politiet ved Boulevard St-Michel. Sorbonne blev besat af demonstranter, men den 3. maj 1968 blev de smidt ud med militærets hjælp. Urolighederne varede nogle uger endnu, hvorefter de langsomt ebbede ud. Som en delvis udløber af dette, blev universitetet splittet op i de 13 selvstændige universiteter to år senere.

Adresse: Rue des Écoles 47 (Latiner kvarteret) - Kort 4 (punkt 89)