Arrondissementer

Paris er geografisk delt op i 20 administrative dele, som hedder arrondissementer. Disse benævnes Paris 1, Paris 2 .... Paris 20 og ligger indenfor den store ringvej rundt om midtbyen. Dog er de to store skove, Boulogne og Vincennes, med i opdelingen, selvom de ligger udenfor. Hvert arrondissement har et rådhus og en borgmester. Hele byen har desuden et fælles rådhus og en fælles borgmester.

Arrondissementerne er nummereret i et spiralmønster fra centrum og udefter, lidt ligesom et sneglehus. Paris' postnummer hedder 75001 til 75020, hvor de sidste to tal henviser til nummeret på arrondissementet.

De enkelte arrondissementer bruges administrativt af myndighederne. De deler Paris knivskarpt op gade for gade, hus for hus. Disse skal ikke forveksles med kvartererne i Paris, som ikke har en nagelfast opdeling. Opdelingen samt nogle af navnene på kvartererne kan variere fra guide-bog til guide-bog, dog er man mere enige end uenige. Kvarterernes opdeling og navne er blevet til gennem historien, f.eks. hedder det Latiner kvarteret, da man talte latin i Middelalderen på Paris' universitet.

Nedenunder ses to kort med opdelingen af arrondissementerne. Det tredje kort viser befolkningstætheden i arrondissementerne og til sidst vises en tabel, hvor dette er udspecificeret i flere detaljer.

Kort 1: Opdelingen af Paris i arrondissementer
samt angivelse af de mest kendte seværdigheder.

Kort 2: Opdelingen af Paris i arrondissementer,
denne gang med navn på de 20 områder.

Kort 3: Befolkningstætheden i de enkelte arrondissementer.