Forsvundne bygninger

Paris har i årernes løb mistet nogle bemærkelsesværdige bygninger, som har været kendte på den tid, de har eksisteret. Nogle gange er de revet ned med vilje, andre gange er de blevet ødelagte under krige og revolutioner. Og andre er delvist blevet revet ned, hvorefter det resterende er genbrugt til en ny bygning. Her er en gennemgang af nogle af disse bygninger.

Palais du Trocadéro fra 1878 lå der, hvor det nuværende Palais des Chaillot ligger. Faktisk er sidstnævnte en ombyning af Palais du Trocadéro. Forskellen er primært at den store bygning med de to tårne blev revet ned, så kun de to store søjlefløje blev bibeholdt. Denne ombygning var for at spare penge i stedet for at opføre en helt ny bygning til verdensudstillingen i 1937.

Originalt farvebillede af Trocadéro palæet fra år 1900.

Tempelriddernes Palads. Parken Square du Temple i den nordlige del af Marais kvarteret var i Middelalderen centrum for en orden, som hed Tempelridderne. Her lå deres hovedkvarter, som var et befæstet palads med et stort borgtårn. Tårnet, som havde hjørnetårne, blev opført i midten af 1200-tallet og målte 15 meter på hver side. Tårnet og paladset blev revet ned i midten af 1800-tallet. Her sad kongefamilien fanget under 1789-Revolutionen.

Châtelet borgen lå der, hvor Châtelet-pladsen ligger i dag. Det var et stort fæstningsanlæg opført i 1100-tallet, som skulle forsvare Ile de la Cité ved broen Pont au Change og dermed forsvare byen mod nord. Borgen blev kaldt for Grand Châtelet. I dag er der ikke noget tilbage af den.

Tuilerie-slottet: I Louvre's vestlige del er der åbent ud mod Tuilerie-parken. Det har ikke altid været sådan, da Tuilerie-slottet tidligere lå her. Dengang bestod Louvre af 4 fløje med en lukket gård. Tuilerie-slottet brændte i 1871 under kommuneopstanden og nogle år senere blev det helt revet ned.

Tuilerie-slottet i 1790'erne.

Museet for franske monumenter var et museum, som udstillede skulpturer fra Middelalderen. Det var populært, indtil det lukkede i 1816. Det var en arkæolog, som fik ideen til dette museum, som lå i Saint-Germain-des-Prés kvarteret.

Hôtel Hesselin var et flot palæ beliggende på Quai de Béthune på Île Saint-Louis. Arkitekten Louis Le Vau stod bag opførelsen af palæet, som blev revet ned i 1935.

Hôtel de Condé var ejet af Condé-slægten, en gren af den franske kongefamilie Bourbon. Dette palæ lå ved siden af Palais Royale, hvor Ludvig d. 14. voksede op. I slutningen af 1700-tallet rev Louis-Joseph, Prinsen af Condé (1736-1818), det ned for at give plads til Comédie Francaise.

Bastille-borgen eller bare Bastillen blev opført i perioden 1370-1382 til at forsvare Paris med på den østlige side. Selvom det var et forsvarsanlæg, kom det faktisk aldrig til at spille en militær rolle. Det var et massivt fæstningsanlæg, 24 meter højt med 8 runde tårne og en bred voldgrav. Det blev sidenhen brugt til fængsel og i befolkningens øjne et (forhadt) symbol på kongemagten.

Bastille-borgen i den østlige del af Paris omkring 1780.

Toldhus-bymuren blev opført omkring 1787. Muren, som dannede ring rundt om Paris, var ikke til at forsvare byen med. Den blev brugt til at opkræve told på varer, som var på vej ind og ud af byen. Toldhusene lå ved veje, som førte ind i Paris. Toldafgiften faldt bestemt ikke i god jord hos den parisiske befolkning og under Revolutionen i 1789 blev husene brændt ned. Fra slutningen af 1300-tallet til midten af 1500-tallet lå der på den nordlige side af Place des Vosges en stor bygning ved navn Hôtel des Tournelles. Det var bolig for kongefamilien indtil 1559. En anden bygning, også i Marais, ved navn Hôtel Saint-Pol blev også benyttet af kongefamilien. I 1559 blev Henrik d. 2. hårdt såret under en ridderturnering og døde 10 dage senere i Hôtel des Tournelles. Henrik d. 2.'s kone, Katarina af Medici, flyttede efterfølgende til Louvre og rev Hôtel de Tournelles ned.

De gamle haller. Les Halles er navnet på et ret nyt, moderne og stort indkøbscenter, som delvist ligger under jorden. Tidligere lå her 10 gamle haller, som blev benyttet til handel med fødevarer. På selve stedet havde man handlet med fødevarer siden 1100-tallet.

Bastillen blev d. 14. juli 1789 angrebet og indtaget af en bevæbnet folkemængde. De dræbte de mere end 100 soldater i fængslet og befriede alle fangerne (7 i alt). Dette blev startskuddet til befolkningens væbnede oprør mod kongen (1789-Revolutionen), omend denne episode var mere af symbolsk betydning end af militærmæssig betydning. Fængslet blev kort tid efter revet ned.

Paris' bymure

Billedet viser et af de få steder, hvor der er lidt tilbage af Paris' bymur fra omkring 1200.

Paris var i Middelalderen omkranset af bymure, som tjente til at holde fjenden ude. I det romerske Paris blev Ile de la Cité omdannet til en fæstning i slutningen af 200-tallet for at forsvare sig mod barbarer. I Middelalderen var byen også omgivet af mure og fæstninger, f.eks. Filip-Augustes mur fra ca. 1200. Den var omkring 5 km. lang og Seinen var i begge ender blokeret med store kæder.

I slutningen af 1300-tallet blev muren udvidet på den nordlige bred. Der blev placeret så mange huse indenfor bymuren som muligt, hvilket bevirkede meget smalle gader og lidt plads til folk. Ludvig d. 14. (1643-1715) rev bymuren ned. Enkelte steder i Paris kan man stadig se rester af bymuren, det gælder specielt i Marais kvarteret.

Hallerne i midten af 1800-tallet.

I midten af 1800-tallet opførtes de 10 pavilloner i jern og glas. Disse var en nyskabelse indenfor arkitekturen, da man først begyndte at bruge jern omkring dette tidspunkt. I 1960'erne flyttede man handlen med fødevarer udenfor Paris, og de gamle haller blev revet ned. En af dem blev dog bevaret og flyttet til et andet sted.

Hôtel de Clisson var et palæ i Marais-kvarteret opført i perioden 1371-1375. I midten af 1500-tallet blev det overdraget til hertugerne af Guise, som gav det en overdådig udsmykning indvendigt. I begyndelsen af 1700-tallet blev Hôtel de Clisson bygget om. En facade opførtes i klassisk stil sammen med den hesteskoformet søjlegård. Navnet blev ændret til det nuværende Hôtel Soubise, men man valgte at beholde en del af den oprindelige bygning. Det drejede sig om den flotte gotiske port samt de to tårne over porten ved Rue des Archives.

Elefantfontæne på Bastille-pladsen: Napoleon d. 1 havde planer om at opstille et monument på Bastille-pladsen. En fontæne med en stor skulptur af en elefant skulle støbes i bronze. Men p.g.a. økonomien blev den lavet i gibs, som stod på pladsen fra 1813 til 1847.

I en del år i 1800-tallet stod en elefantfontæne af gips på Bastille-paldsen.

Louvre des Antiquaires er navnet på et stort bygningskompleks overfor Louvre, som huser ca. 250 butikker med fortrinsvis kunst og gallerier. Bygningen er fra 1852 og fra 1855 lå et stormagasin ved navn Grands Magasins her. Det lukkede i slutningen af 1970'erne.