Jardin du Palais Royal - 2*

Jardin du Palais Royale ligger lige overfor Louvre og er en del af Palais Royale, hvis bygninger helt indeslutter haven. Oprindeligt fik Kardinal Richelieu opført et palæ her fra 1632 med tilhørende have. Han døde i 1642, og palæet blev testamenteret til kongehuset. Kong Ludvig d. 14. (Solkongen) boede her nogle år, da han var barn.

Jardin du Palais Royal er pyntet flot med blomsterbede og træer i lige rækker.

I slutningen af 1600-tallet til midten af 1800-tallet (med undtagelse af 1789-revolutionen og nogle år efter) var palæet og haven ejet af en anden gren af kongefamilien (Orleans). I 1700-tallet blev palæet ombygget en del, samtidig med at haven blev ret fornem. Dengang var haven åben og stor. Men i 1780'erne blev der bygget huse med ensartet facader rundt om havens tre sider med buegange (arkader) i stueetagen. På den sidste side af haven lå selve palæet. Havens areal blev noget mindre p.g.a. byggeriet.

Haven har bevaret sit udseende fra 1700-tallet, hvor den strenge franske havestil ses. Alting i haven ser ordnet ud, hvor der bestemt ikke er plantet buske og træer tilfældige steder. Den har form som et rektangel, hvor midten er præget af græsplæner, mens der rundt om er blomsterbede i mange forskellige farver. Her kan også ses nogle statuer. Rundt om dette ses lige rækker af træer klippet helt firekantet, hvor man kan gå imellem. I midten af det hele ligger et stort vandbassin med et springvand.

Jadin du Palais Royale er en stille have midt i den travle storby.

Rundt om haven ligger de ensartet bygninger, hvor der i arkaderne er butikker (bl.a. med antikviteter), som kan være lidt gammeldags af udseende. Haven er en oase i midtbyen, da den som nævnt er skærmet helt af fra den travle storby.

Historiske begivenheder:

Op til den store Revolution i 1789 tiltrak haven mange mennesker, som var imod kongen. Der var nemlig en regel, som sagde at politiet ikke måtte komme her, da haven tilhørte en anden gren af kongefamilien. Her opildnede forskellige personer befolkningen til at gøre oprør mod kongen. En person ved navn Camille Desmoulins opfordrede folk til at gribe til våben, hvilket skete et par dage efter. Den store Revolution var dermed en realitet.

Beliggenhed: Tuilerie kvarteret - Kort 3 (Punkt 44)