Musée du Louvre (Louvre) - 5*

1. Generelt:

Louvre er et af verdens største museer og nok det mest kendte. Det har til huse i den enorme bygning af samme navn. Der har tidligere ligget en borg her. Senere opførtes et kongeslot, som til sidst blev brugt til museum. Du kan læse mere om selve bygningen Louvre under Historiske bygninger. Louvre har en meget stor kunstsamling, som tidsmæssigt strækker sig fra gammel tid til midten af 1800-tallet.

Glaspyramiden i Louvre's gård markerer indgangen til museet.

Glaspyramiden i Louvre's gård bruges som indgang. Her går man ned af en trappe til den store Napoleons-hal, som ligger under jorden. Dette er udgangspunktet for et besøg på Louvre, hvor man kan købe biletter og indhente forskellige informationer. Fra denne hal går man videre til de tre fløje, som museet består af. De hedder Denon, Sully og Richelieu. En del af museet ligger under jorden.

Louvre huser også to andre museer i dens nordvestlige fløj. Det er kunstindustrimuseet Musée des Arts décoratifs og Musée de la Mode et du Textile, som fremviser mode gennem tiderne.

2. Museets historie:

Selve museets historie begynder i midten af 1700-tallet, hvor man begyndte at overveje muligheden for at befolkningen kunne se den kongelige kunstsamling. Dengang var museer et nyt begreb, og der fandtes kun nogle ganske få af dem i Europa på dette tidspunkt.

Under Revolutionen i 1789, hvor kongen blev afsat og henrettet, besluttede man sig for at åbne dette museum. Det skete i 1793. Kunstgenstande fra erobrede områder blev bragt til Louvre, hvorefter museet blev ombygget og åbnede igen i 1800. I 1803 ændrede det navn til Musée Napoléon, hvor Kejser Napoleon d. 1. også hentede mange (stjålne) kunstgenstande til museet. Mange af dem måtte afleveres tilbage igen i 1815 til andre lande, efter Napoleon var blevet afsat fra magten og Paris besat.

Kunstsal i Louvre. Originalt farvefoto fra 1890'erne.

Museet blev i 1800-tallet under Kong Karl d. 10 og Kejser Napoleon d. 3. ombygget og udvidet. Flere og flere kunstgenstande blev hentet til museet. I 1871 blev Louvre's vestlige fløj (som hed Tuilerie slottet) ødelagt af en brand under det parisiske oprør (kommuneopstanden). Den blev efterfølgende revet ned.

I 1900-tallet voksede Louvre's kunstsamling. Den største ændring af Louvre sidenhen skete i 1980'erne, hvor et næsten dobbelt så stort museum åbnede i 1989 (Grand Louvre). Den store glaspyramide i gården blev bl.a. tilføjet. Grand Louvre planen med udvidelser fortsatte i 1990'erne med flere ombygninger.


3. Louvre's kunstsamling:

Louvre har en stor kunstsamling, men kun en mindre del er udstillet. Meget af samlingen står i Louvre's kældre, men flere af de udstillede kunstgenstande bliver løbende skiftet ud. Louvre's egen historie fortælles der om i en udstilling, hvor der bl.a. ses resterne af den oprindelige borg under jorden.

I en af Louvre's overdækkede gårde, kan man se skulpturer, bl.a. Marly hestene.

Der udstilles primært kunst i Louvre, som tidsmæssigt er dateret indtil midten af 1800-tallet. Musée d'Orsay viser kunst fra midten af 1800-tallet og frem til 1. verdenskrig, mens Musée National d'Art Moderne i Pompidou-centret viser moderne kunst fra 1. verdenskrig og op til i dag. Disse tre betydningsfulde museer supplerer hinanden godt.

Der udstilles indenfor mange kunstområder fra mange forskellige lande fra mange forskellige tidsperioder. Derfor er museet delt op i flere forskellige afdelinger, som f.eks. romansk, ægyptisk, græsk, orientalsk og etruskisk kunst. Derudover ses omfattende afdelinger med malerier, skulpturer, objets d'art og hele indrettede rum.

4. Louvre's egen historie:

Selve bygningen Louvre's egen historie er skildret i en udstilling, hvor den arkitektoniske udvikling fra borg, til kongeslot og siden museum er belyst.

Dette vises med bl.a. malerier, dokumenter og modeller. Den oprindelige Louvre borg fra Middelalderen er der ikke meget tilbage af i dag, men i kælderen kan der ses udgravninger af den. Her ses rester af fundamentet, fæstningsmure og voldgrave, som er helt tilbage fra begyndelsen af 1200-tallet.

Louvre var først en borg i Middelalderen. Noget af denne borg kan i dag ses på museet.

5. Oldsager fra forskellige områder:

Louvre har flere betydningsfulde afdelinger med oldsager fra forskellige geografiske områder og forskellige tidsperioder. De vigtigste afdelinger er:

Ægyptiske oldsager:

Her udstilles forskellige ting, som fortæller om dagligdagen og kulturen i det gamle Ægypten. Her fortælles bl.a. om landbrug, jagt og fiskeri, hvor der bl.a. ses statuer af dyr, som fandtes ved Nilen. Der udstilles også kunst og håndværk, og der fortælles om hieroglyffer. De udstillede genstande omfatter bl.a. statuer, bas-relief skulpturer og vaser. Det hjemlige liv illustreres med bl.a. tøj, møbler og musikinstrumenter. Derudover udstilles der om de ægyptiske templer og om begravelsesceremonier. De gamle ægyptiske guder og gudinder bliver der også fortalt om.

Tidsperioderne i den ægyptiske civilisation gennemgås i flere gallerier. De begynder fra omkring 3200 f.Kr. og slutter omkring 600-tallet. I den ægyptiske udstilling ses også en næsten 5 meter lang sfinks.

Græske oldsager:

Denne udstilling er en af de mest betydningsfulde i Louvre. Ligesom i den ægyptiske udstilling gennemgås også de forskellige tidsperioder i den græske civilisation. Der begyndes omkring 2500 f.Kr. og afsluttes i ca. 200 e.Kr., og der udstilles bl.a. mange vaser. Der ses også skulpturfragmenter fra Parthenon, som er et berømt tempel i Athen.

Der ses også en udstilling med Etruskiske oldsager. Denne civilisation opstod i den vestlige og centrale del af Italien og byggede delvist på den græske civilisation. Senere blev den etruskiske civilisation opslugt af romerriget. Der er fundet mange oldtidssager fra dengang, og en del af dem er udstillet i Louvre. Her ses bl.a. bronzeredskaber, juveler, keramik, freskoer m.m.

Der er også udstillet mange ting fra tiden med Romerriget foruden forskellige områder i Mellemøsten. Her ses bl.a. "Hammurabis lovbog", som er verdens ældste lovsamling fra ca. 1800 f.Kr. Hammurabi var konge af Babylon, som fik store dele af Mesopotamien under sig. Desuden er der også udstillet en del om islamisk kunst delt op i forskellige tidsperioder. Kunst fra civilisationer i Afrika, Asien, Oceanien og Amerika udstilles også.

6. Skulpturer:

Mange besøgende i Louvre lægger deres vej forbi den kendte statue, Venus af Milo.

Louvre udstiller også mange skulpturer. Der ses en del fra Italien, som bl.a. er lavet af Michelangelo og Bernini. Et af Michelangelo's mest kendte værker er to marmorskulpturer, som hedder slaverne. De er fra begyndelsen af 1500-tallet, og de blev aldrig gjort færdige. De franske skulpturer udstilles efter tidsperiode, og der er skulpturer tilbage fra 1100-tallet.

I Louvre kan der også ses skulpturer af Marly-hestene, som blev færdige i 1745. De stod oprindeligt ved Concorde-pladsen ved indgangen til Champs-Élysées. Her står nu et par kopier.

En anden berømt skulptur er Venus af Milo. Denne statue blev fundet på øen Milo i Grækenland i 1820 og er lavet omkring 100 f.Kr.


7. Malerier:

Louvre har en betydelig samling af italienske malerier, som tidsmæssigt går fra 1200-tallet til 1700-tallet. Denne udstilling er en af Louvre's perler, og det mest kendte italienske maleri er selvfølgelig Mona Lisa af Leonardo da Vinci. Det er et portrætmaleri af en florentinsk adelsdame og er fra omkring 1504. Maleriet er også kendt som La Gioconda. I 1911 blev det stjålet fra Louvre, men fundet to år senere i Firenze i Italien. Der ses desuden værker af den kendte maler Raphael.

Der ses spanske malerier fra 1400-tallet, men der er også malerier fra længere nordpå i Europa, som tyske, flamske og hollandske malerier. Tidsmæssigt går disse fra 1300-tallet til 1600-tallet. Her er værker af bl.a. Rubens og Rembrandt.

Der er selvfølgelig også udstillet franske malerier, som tidsmæssigt strækker sig fra 1300-tallet til 1800-tallet. Her ses bl.a. meget store malerier med motiver fra Revolutionen og Kejserdømmet. Der er også malerier af kendte franske malere, f.eks. den romantiske maler Eugéne Delacroix.

Maleriet "Mona Lisa" er nok den mest kendte kunstgenstand udstillet på Louvre.

8. Objets d'art:

Louvre har en afdeling, hvor der udstilles forskellige ting som møbler, smykker, vaser, ædelstene osv. Disse ting går under navnet Objets d'art. Samlingen udgør omkring 10.000 genstande, hvor ca. halvdelen udstilles.

I forbindelse med Louvre ligger et andet museum, som hedder Musée des Arts décoratifs. Det er et museum om kunstindustri, og der er lidt overlapning m.h.t. de udstillede ting her og i Louvre. Dog er der den væsentlige forskel, at i Louvre er der ikke udstillet kopier, men kun originale ting.

9. Udstillede rum:

Louvre fremviser også hele rum med gammel original indretning såsom møbler. Galerie d'Apollon (se billede nummer to fra oven) er et rum, som er 61 meter langt. Det blev bygget under Henrik d. 4 og genopbygget efter en brand i 1661. Berømte malere som Le Brun og Delacroix har været med til at udsmykke det. Her er bl.a. udstillet forskellige ædelstene, som f.eks. regentdiamanten. Denne diamant er af høj kvalitet.

I Louvre kan man se Kejser Napoleon d. 3's kontor samt andre rum.

Andre væsentlige rum i Louvre er Napoleon d. 3's lejlighed, som består af flere store og overdådig udsmykkede rum. F.eks. ses hans store arbejdskontor (se billede ovenover), som er udsmykket med guldpaneler, rødt fløjl og krystalkroner. Et andet rum er spisesalen, som også er overdådigt udsmykket. Napoleon d. 3.'s lejlighed er en af de få rum fra det andet kejserdømme, hvor udsmykningen er bevaret.

Adresse: Musée du Louvre (Tuilerie kvarteret) - Kort 3 (Punkt Louvre)