Muséum National d'Histoire Naturelle - 2*

Muséum National d'Histoire Naturelle forkortes på fransk til MNHN. Det er det nationale naturhistoriske museum, som ligger på den sydlige bred i den store botaniske have tæt ved Seinen. Den store markante bygning, som huser museet, ligger i den ende, som er længst væk fra floden. Museets udstilling omfatter alt om dyr og naturhistorie og er et af de førende i verdenen indenfor dets område.

Grande galerie de l'évolution er et meget stort rum, som viser mange kendte dyr.

Museet blev grundlagt i 1793, men forskningen indenfor naturhistoriske områder går helt tilbage til 1600-tallet, da der her lå en have med lægeurter. Den blev skabt af Kong Ludvig d. 13. i 1635. I dag har museet to formål, dels naturhistorisk forskning og dels udbredelse af naturhistorisk viden til befolkningen. Den store botaniske have samt den zoologiske have ved siden af, hører begge under MNHN.

Der ses også tre bygninger ved siden af hinanden i den østlige side af den botaniske have. Dette er udstillingsbygninger, hvor den ene hedder Galerie de Minéralogie de Géologie et de Paléobotanique. Her udstilles mineraler, meteoritter, ædle stene og krystaller. En anden bygning hedder Galerie Entomologique, som viser gamle fossile insekter. Den tredje bygning er Galerie Paléontologique, som viser udviklingen i anatomien for flere tusinde hvirveldyr. Fossiler udstilles sammen med reproduktioner af forhistoriske dyr.

På museet udstilles der om mange områder indenfor naturhistorie, bl.a. kan der ses mange udstoppede dyr. Et af de udstillede områder er Polarregionen, hvor der bl.a. vises isbjørne og en søelefant. Den afrikanske savanne skildres med løver, giraffer, zebraer m.m. og regnskoven vises bl.a. med fugle, aber og insekter.

Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) ligger i Paris' botaniske have.

Der fortælles også om livet under havoverfladen med hvalskeletter, en afstøbning af en kæmpeblæksprutte og koralrev. Mikroorganismerne, som lever i sandet, kan desuden ses i forstørret udgave. Et andet område er menneskets indflydelse på naturen. Der fortælles om, hvad der sker med naturen, når mennesker dyrker landbrug, går på jagt eller forurener.

Et galleri ved navn Galerie des Espéces menacées ou disparues viser uddøde og truede dyrarter. Og en anden del af museet viser de ældste udstoppede dyr, bl.a. et næsehorn som tilhørte Kong Ludvig d. 15 og 16. i 1700-tallet.

Adresse: Rue Geoffroy Saint-Hilaire 36 (Jardin des Plantes kvarteret) - Kort 4 (Punkt 98)