Odéon Théâtre de l’Europe - 2*

Odéon-teatret, hvis rigtige navn er Odéon-Théâtre de l’Éurope, ligger på den sydlige bred, hvor bagsiden af teatret ligger ud til den nordlige del af Luxembourg-haven. Pladsen foran teatret hedder Place de l’Ódeon og gaden op til teatret hedder Rue de l'Ódeon. Odéon-teatret er en af de mest betydningsfulde nationalscener i Frankrig, og dette er til trods for, at man her opfører mange internationale stykker.

Odéon-teatret et er berømt teater, som ligger ved siden af Luxembourg-haven.

Teater blev populære under Oplysningstiden i 1700-tallet. Denne tendens var specielt udtalt i sidste halvdel af 1700-tallet, hvilket resulterede i opførelsen af flere teatrebygninger og renoveringer af eksisterende. Odéon-teatret er også opført i denne periode, så det var færdigt i 1782. Dengang havde det et andet navn. Et af de opførte stykker i starten var Figaros Bryllup, som fik succes i 1784.

Under og efter Revolutionen i 1789 blev teatertruppen opløst, og man benyttede bygningen til andre ting, som f.eks. til dans og musik. I 1818 brændte bygningen, men man byggede hurtigt en ny bygning magen til den gamle. Indtil 2. verdenskrig var antallet af besøgende vigende. Teatret begyndte da at opføre mere moderne stykker fra 1900-tallet, hvilket blev en succes. Under studenteroprøret i 1968 blev bygningen beskadiget, men siden repareret.

Bagsiden af Odéon-teatret ligger ud til Paris' længste gade, nemlig Rue de Vaugirard.

I nyere tid har teatret også valgt at satse på udenlandske stykker, hvoraf flere af dem er på originalsproget. Dette internationale præg bevirkede også at teatret skiftede navn til Odéon-Théâtre de l’Éurope i 1990.

Adresse: Place de l'Odéon (St-Germain-des-Prés kvarteret) - Kort 4 (Punkt )