Saint-Germain-des-Prés - 3*

Allerede i 500-tallet blev en basilika og et kloster opført på dette område, hvor klostret senere blev til et magtfuld benediktiner-kloster. Benediktiner-ordenen blev oprettet i 700-tallet og omfattede flere tusinde klostre rundt omkring i Europa. Selve kirken Saint-Germain-des-Prés blev opført i 1000-tallet i romansk stil ved siden af klosteret. Da kirken blev opført til klostret og ikke til byen Paris, er den ikke så stor som andre kirker i Paris.

Saint-Germain-des-Pres fra 1000-tallet er den ældste kirke i Paris

En del af kirken er fra 1000- og 1100-tallet, men den del som vender ud mod Boulevard Saint-Germain-des-Prés er fra 1600-tallet. Det oprindelige romanske våbenhus ligger bag en forhal også fra denne tid.

Der var oprindeligt tre klokketårne på kirken, hvor de to bagerste var tvillingetårne. De blev fjernet i starten af 1800-tallet, så der i dag kun er det nuværende tårn tilbage.

Indvendigt ses flere forskellige stilarter, som f.eks. romanske buer, marmorsøjler og gotiske hvælvinger. Det meste af Koret er fra den oprindelige bygning.

I 1800-tallet gennemgik kirken et større restaurationsarbejde, hvor bl.a. fresker blev tilføjet. Indvendigt kom kirken til at blive domineret af blå og forgyldninger som farve.

Saint-Germain-des-Prés er indvendigt domineret af blåt og forgyldninger.

Flere gange er kirken og klosteret blevet plyndret, men genopbygget og udvidet hver gang. I 1300-tallet fik klosteret en mur og en voldgrav rundt om sig, så det kunne forsvare sig selv. I slutningen af 1600-tallet blev en del af klostret brugt til fængsel, og under Revolutionen i 1789 blev det konfiskeret, hvor nogle af bygningerne blev ødelagt. Klosterordenen blev opløst og flere munke myrdet. De kongelige grave forsvandt og kirken blev brugt til fremstilling af salpeter.

Adresse: Place Saint-Germain-des-Pres 3 (Saint-Germain-des-Prés kvarteret)- Kort 4 (Punkt 64)