Hôtel de Sens - 3*

Hôtel de Sens ligger i Marais kvarteret og er bygget i perioden 1475 til 1507. Det er en af de få private huse i Paris fra Middelalderen, omend den sene Middelalder. Hôtel de Cluny i Latiner kvarteret er et andet eksempel. Hôtel de Sens blev opført som bolig for ærkebiskoppen af Sens. Siden har det haft mange forskellige ejere og brugt til mange forskellige formål.

Hôtel de Sens er et af de ganske få palæer tilbage fra Middelalderen i Paris.

I 1500-tallet blev det brugt af den af Den Hellige Liga, som var aktiv under religionskrigene og Bartholomæus-natten (se afsnittet om Paris' historie). I 1594 døde Monsignor de Pellevé af et slagtilfælde her, da Kong Henrik d. 4. ankom til Paris for at blive kronet for et samlet Frankrig efter at have konverteret til katolicismen. De to var modstandere under religionskrigene.

I 1605 flyttede Kong Henrik d. 4's første kone, Dronning Margot, ind i Hôtel de Sens. Siden har der ligget forskellige erhvervsvirksomheder her, som f.eks. en syltetøjsfabrik og et transportfirma.

Hôtel de Sens er meget middelalderligt i sit udseende, som bl.a. kan ses af den uregelmæssige form, hjørnetårnene, den højgotiske bue ved indgangen og de gotiske kvistvinduer på det stejle tag. Desuden ses et firkantet borgtårn med en spiraltrappe i gården.

Bagsiden af Hôtel de Sens med den lille have.

Noget af bygningen er original, men en del stammer fra ombygninger i 1900-tallet. Til palæet hører en kunstnerisk udsmykket have. I dag huser det et bibliotek ved navn Bibliothéque Forney, som er et specialbibliotek om kunsthåndværk.

Adresse: Rue du Figuier 1 (Marais kvarteret) - Kort 4 (Punkt 53)