Flere palæer - 1*

Hôtel de Canillac - 1*

Hôtel de Canillac ligger i Marais kvarteret. Det er et stort og flot palæ, som skiller sig markant ud fra de andre gamle palæer i Marais. Sten- og murstensfacaden er nemlig holdt i rødlige farver, hvilket ikke ses så mange andre steder.

Palæet har gennemgået en kraftig restaurering, men farverne stammer fra dengang, det blev opført omkring 1620. Dengang brugte man af og til lidt stærke farver til nogle palæer. Men en del af disse palæer har sidenhen fået malet farverne over til fordel for de mere traditionelle lyse og brunlige farver.

Hôtel de Canillac skiller sig farvemæssigt markant ud fra andre palæer i Marais.

Hôtel de Canillac ligger i Rue de Parc-Royal, hvor der ses andre palæer på den nordlige side af gaden, som også har gennemgået en større restaurering. På den sydlige side ligger det grønne område Léopold-Achille, hvor Musée Carnavalet ligger bagved.

Adresse: Rue du Parc-Royal 4 (Marais kvarteret)- Kort 4 (Punkt 19)


Hôtel le Peletier de Saint-Fargeau - 1*

Hôtel le Peletier de Saint Fargeau ligger i Marais kvarteret næsten ved siden af Hôtel Carnavalet. Palæet er opført i perioden 1686-89 og havde den samme familie som ejer indtil 1811. Det var ret usædvanligt for de store palæer, der som regel ofte skiftede ejer.

I 1889 blev Hôtel Le Peletier overtaget af Musée Carnavalet, som ville udvide pladsen. Historien fra Revolutionen i 1789 og fremefter er udstillet i dette palæ. Da der ligger en anden bygning mellem Hôtel le Peletier og Hôtel Carnavalet, så har man lavet en gang gennem denne bygning, som forbinder de to palæer.

Hôtel Le Peletier har et tilhørende grønt område bag bygningen, som hedder Square Geroges Cain.

Adresse: Rue de Sévigné 23 (Marais kvarteret) - Kort 4 (Punkt 20)


Hôtel Herouet - 1*

Hôtel Herouet ligger også i Marais kvarteret på hjørnet af Rue des Francs-Bourgeois og Rue Vieille du Temple. Bygningen blev opført omkring 1510, men fik en større restaurering i 1800-tallet. Renæssancen prægede 1500-tallets bygninger, mens den gotiske byggestil ebbede ud i slutningen af 1400-tallet. Hôtel Herout er opført i en blanding af de to stilarter. Bl.a. ses et lille tårn udenpå bygningen, som hørte til den gotiske stil. Bygningen tilhørte oprindeligt en kasser til Ludvig d. 12.

Hôtel Herouet har en noget middelalderlig byggestil over sig.

Før Frankrigs befrielse i 1944 blev bygningen kraftig beskadiget af bombardementer, men er siden blevet restaureret.

Adresse: Rue Vieille-du-Temple 54 (Marias kvarteret) - Kort 4 (Punkt 16)

Herefter kommer der beskrivelser af områder med en større koncentration af palæer. De fleste parisiske palæer ligger i det gamle Marais kvarter, som i overvejende grad er fra 1500- og 1600 tallet, mens palæerne fra 1700-tallet ligger i Saint-Germain-des-Prés kvarteret.


Les Invalides & Eiffeltårns-kvarteret

Her er specielt to gader interessante. Den ene er Rue de Grenelle, hvor der ligger mange flotte palæer. Her kan nævnes Hôtel d'Estrées i nr. 79 fra 1713 og nr. 85, som er Hôtel d'Avaray. Sidstnævnte bygning huser den hollandske ambassade. I nr. 110 ligger Undervisningsministeriet i Hôtel de Courteilles fra 1778. Og i nr. 118 ligger det knap så store, men meget flotte Hôtel de Villars fra 1712. Nr. 136 er Hôtel de Noirmoutiers fra 1722, som tidligere var hærens hovedkvarter. Her døde marskal Ferdinand Foch i 1929. Han var leder af de allierede styrker under 1. verdenskrig.

Hôtel de Castries er et af mange palæer fra 1700-tallet i Saint-Germain-des-Prés kvarteret.

Den anden gade er Rue de Varenne, hvor bl.a Hôtel Matignon ligger. Det er den franske premierministers bolig. Hôtel Biron huser museet over den kendte franske billedhugger Rodin. I nr. 78-80 ligger landbrugsministeriet i Hôtel de Villeroy fra 1724. Og i nr. 72 ligger Hôtel de Castries fra 1700.

I Rue Saint-Dominique nr. 14 holder forsvarsministeriet til i et palæ fra omkring 1730 samt en del omkringliggende bygninger. Palæet hedder Hôtel de Brienne efter en af ejerne, men er siden bygget om flere gange. General de Gaulle havde sit hovedkvarter her, efter Paris var blevet befriet.

I Rue de Lille, hvor der bl.a. ses bagsiden af Musée d'Orsay, ses i nr. 80 Hôtel de Seignelay, som i dag huser Handel- og Turistministeriet. I nr. 78 ligger Hôtel de Beauharnais. Det har navn efter Napoleon d. 1's stedsøn (Josephines søn), som boede her sammen med søsteren Hortense. I dag er det bolig for den tyske ambassadør.


Marais

I Rue de Archives nr. 40 ligger en skole i en af de ældste civile bygninger i Paris, som er er opført omkring 1500. Bygningen hedder Maison Cæur og er holdt i røde og grå mursten. Man brugte ofte disse farver i 1500-tallets Renæssance, som bl.a. ses af bygningerne omkring den nærliggende Place des Vosges.

Marais kvarteret har en meget høj koncentration af gamle palæer fra 1500- og 1600-tallet.

I Rue de Temple ligger det store Hôtel de Saint-Aignan i nr. 71 fra sidste halvdel af 1600-tallet. Det huser et moderne museum om den jødiske kultur og har en tilhørende have.

Andre steder:

På Avenue des Champs-Élysées nr. 25 ligger der et palæ fra midten af 1800-tallet. Det hedder Hôtel de la Païva og er bygget af markisen af Païva og hendes mand, som var en rig greve. Det blev overdådigt udsmykket, og der ses bl.a. en flot indvendig trappe.